Zyra për Shërbime Financiare

Zyra për Shërbime Financiare e Kolegjit "Dardania"

Ismajl Gashi

- ismajlgashi@kolegjidardania.com

Mbikqyrja dhe menaxhimi i funksionimit të buxhetit dhe të kontabilitetit të Kolegjit “Dardania” bëhet nga Zyra e sherbimit financiarë i cili udhëhiqet nga zyrtarët e specializuar për financa dhe për kontabilitet.

Kolegji “Dardania” me rregullore i ka autorizuar menaxherët e njësive organizative brenda institucionit për administrimin efektiv dhe efikas të buxhetit të planifikuar. 

Sistemete kontabilitetit janë në përputhshmeri me standardet profesionale të kontabilitetit duke iu atribuar kostos totale për aktivitete të veçanta

Kolegji Dardania
Rr. Ibrahim Lutfiu nr.93
Prishtinë
+381 38 247 587
+377 44 636 359
info@kolegjidardania.com

Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ