Misioni dhe Objektivat

Organet e Kolegjit Dardania

Sekretariati

Zyra e Cilësisë

Zyra për ECTS

Qendra për Aftësimin e Mësimdhënësve

Zyra për Burime Njerzore

Zyra për Marrëdhënie me Jasht

Zyra për Shërbime Financiare

Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Zyra për Informim

Organogrami

Kolegji Dardania
Rr. Ibrahim Lutfiu nr.93
Prishtinë
+381 38 247 587
+377 44 636 359
info@kolegjidardania.com

Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ