Stafi Akademik

Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

Prof. Dr. Bilall Kasami

bilallkasami@kolegjidardania.com

PhD. Naser Shabani

nasershabani@kolegjidardania.com

PhD. Amir Imeri

amirimeri@kolegjidardania.com

PhD. Rilind Ademi

rilindademi@kolegjidardania.com

Prof. Asc. Dr Bekim Stafai

bekimstafai@kolegjidardania.com

PhD Edlir Orhani

edlirorhani@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Halim Gjergjizi

halimgjergjizi@kolegjidardania.com

MA Egzon Gashi

egzongashi@kolegjidardania.com

PhD Cand. Fatlum Mjeku

fatlummjeku@kolegjidardania.com

PhD Mejreme Ymeri

mejremeymeri@kolegjidardania.com

PhD Llokman Mirtezani

llokmanmirtezani@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mentor Agani

mentoragani@kolegjidardania.com

PhD Njomza Krasniqi

njomzakrasniqi@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Gjyldane Mulla

gjyldanemulla@kolegjidardania.com

PhD Cand. Florentina Dushi

florentinadushi@kolegjidardania.com

PhD Cand. Njomza Mehani

njomzamehani@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Ajet Ahmeti

ajetahmeti@kolegjidardania.com

Prof. Ass. Dr. Avdullah Hoti

avdullahhoti@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Izet Zeqiri

izetzeqiri@kolegjidardania.com

Prof. Ass. Dr. Jeton Mazllami

jetonmazllami@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Demë Hoti

demehoti@kolegjidardania.com

Prof. Ass. Dr. Murat Sadiku

muratsadiku@kolegjidardania.com

PhD Arta Grubi

artagrubi@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Sabahudin Komoni

sabahudinkomoni@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Enver Hasani

enverhasani@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Risa Smaka

risasmaka@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Haki Demolli

hakidemolli@kolegjidardania.com

PhD Cand. Bajram Gecaj

bajramgecaj@kolegjidardania.com

MA Visar Pacolli

visarpacolli@kolegjidardania.com

PhD Arlinda Arenliu

arlindaarenliu@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Massimo Bianchi

massimobianchi@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Marika Baseska

marikabaseska@kolegjidardania.com

PhD Laszlo Kocsis

laszlokocsis@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Donika Kerçini

donikakercini@kolegjidardania.com

Prof. Ass. Dr. Moshe Landsman

moshelandsman@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ariel Shlomo

arielshlomo@kolegjidardania.com

Gjuhe Angleze dhe Studime Amerikane

Prof. Dr. Hamdi Daci

hamdidaci@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Jusuf Mustafaj

jusufmustafaj@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mejreme Ymeri

mejremeymeri@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ismail Aliu

ismailaliu@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ismajl Kamberi

ismajlkamberi@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Islam Krasniqi

islamkrasniqi@kolegjidardania.com

MA Fatmire Abazaj

fatmireabazaj@kolegjidardania.com

PhD Mentor Agani

mentoragani@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Shykrane Gërmizaj

shykranegermizaj@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Agim Poshka

agimposhka@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Yllza Pista

yllzapista@kolegjidardania.com

PhD cand. Valentina Sopjani

valentinasopjani@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Albulena Blakaj

albulenablakaj@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Enver Hasani

enverhasani@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Deme Hoti

demehoti@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Murat Sadiku

muratsadiku@kolegjidardania.com

PhD Laszlo Kocsis

laszlokocsis@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Donika Kerçini

donikakercini@kolegjidardania.com

Prof. Ass. Dr. Moshe Landsman

moshelandsman@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ariel Shlomo

arielshlomo@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Massimo Bianchi

massimobianchi@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Marika Baseska

marikabaseska@kolegjidardania.com

Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale

Prof. Dr. Gjyldane Mulla

gjyldanemulla@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Halim Gjergjizi

halimgjergjizi@kolegjidardania.com

Prof. Asoc. Dr. Besnik Spahiu

besnikspahiu@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ferit Hysa

ferithysa@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mariela Lazi

marielalazi@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ervin Muco

ervinomuco@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mentor Agani

mentoragani@kolegjidardania.com

MA Egzon Gashi

egzongashi@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mejreme Ymeri

mejremeymeri@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Naser Shabani

nasershabani@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Samire Bllaca

samirebllaca@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Arbano Zhapaj

arbanozhapaj@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mimoza Shahini

mimozashahini@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Izet Zeqiri

izetzeqiri@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Demë Hoti

demehoti@kolegjidardania.com

PhD Arlinda Arenliu

arlindaarenliu@kolegjidardania.com

PhD Cand. Florentina Dushi

florentinadushi@kolegjidardania.com

PhD Arta Grubi

artagrubi@kolegjidardania.com

PhD Cand. Njomza Mehani

njomzamehani@kolegjidardania.com

Prof. Asoc. Dr. Jeton Mazllami

jetonmazllami@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Murat Sadiku

muratsadiku@kolegjidardania.com

MA Visar Pacolli

visarpacolli@kolegjidardania.com

PhD Laszlo Kocsis

laszlokocsis@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Donika Kerçini

donikakercini@kolegjidardania.com

Prof. Ass. Dr. Moshe Landsman

moshelandsman@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ariel Shlomo

arielshlomo@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Massimo Bianchi

massimobianchi@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Marika Baseska

marikabaseska@kolegjidardania.com

Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale

Prof. Dr. Gjyldane Mulla

gjyldanemulla@kolegjidardania.com

PhD Ervin Muco

ervinmuci@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Ejup Sahiti

ejupsahiti@kolegjidardania.com

PhD Plarent Animali

plarentanimali@kolegjidardania.com

Prof. Asc. Dr. Besnik Spahiu

besnikspahiu@kolegjidardania.com

PhD Cand. Florentina Dushi

florentinadrushi@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mentor Agani

mentoragani@kolegjidardania.com

PhD Rezak Jakupi

rezakjakupo@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Bilall Lutfiu

bilalllutfiu@kolegjidardania.com

PhD Cand. Mejreme Ymeri

mejremeymeri@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ferit Hysa

ferithysa@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Riza Smaka

rizasmaka@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Samire Bllaca

samirebllaca@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Albano Zhapaj

albanozhapaj@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Enver Hasani

enverhasani@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Haki Demolli

hakidemolli@kolegjidardania.com

MA Vjollca Berisha

vjollcaberisha@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Mimoza Shahini

mimozashahini@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Demë Hoti

demehoti@kolegjidardania.com

PhD Laszlo Kocsis

laszlokocsis@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Donika Kerçini

donikakercini@kolegjidardania.com

Prof. Ass. Dr. Moshe Landsman

moshelandsman@kolegjidardania.com

Dr. Sc. Ariel Shlomo

arielshlomo@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Massimo Bianchi

massimobianchi@kolegjidardania.com

Prof. Dr. Marika Baseska

marikabaseska@kolegjidardania.com

Kolegji Dardania
Rr. Ibrahim Lutfiu nr.93
Prishtinë
+381 38 247 587
+377 44 636 359
info@kolegjidardania.com

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
free online course
download mobile firmware
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy course
Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ