Menaxhimi i Turizmit

Diploma Bachelor në specializimin Menaxhim i turizmit ofron  njohuri të përgjithshme lidhur me  çështjet kyqe të afarizmit në turizëm.
Kjo nënkupton se studentët do të pajisen me njohuri bazike mbi menahximin e turizmit vendor dhe ndërkombëtar duke zhvilluar aftësitë e tyre praktike.   
Njohuritë bazike mbulojnë lëndët në ekonominë e turizmit, turizmi ndërkombëtar, eko-turizmi dhe socilogjia e turzimit .
Përveç këtyre lëndëve që ofrojnë njohuri të përgjithshme, mësohen edhe lëndët për aftësi ndihmëse siç janë: Gastronomia, Menaxhimi i hotelerisë, Menaxhimi i agjencioneve turistike, Rregullativat e Be- në turizëm etj. Lëndë shtesë për zhvillimin e kompetencave në organizimin personal dhe aftësi komunikimi janë: lëndët në prezentim/komunikim/pune ekipore (të ndara ose integruara në lëndë tjera).  
Në fund te semestrit te gjashte, aftësit sistematike dëshmohen me temën e diplomes dhe punen praktike si dhe me aktivitetet që dëshmojnë aftësitë për të zgjidhur problemet në fusha të ndryshme të afarizmit në turizëm.
Kryesisht të diplomuarit në ciklin e parë do të aftësohen për menaxhimin e bizneseve turistike ne pozita të ndryshme në hotele, restaurante, agjencione turistike, në administratë dhe institucione qeveritare, organizata ndërkombëtare etj.

Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ