Financat

Financat

Kolegji Dardania, gjatë çdo viti akademik ofron bursa sociale si dhe bursa për studentë të shkëlqyeshëm.

Kolegji Dardania i mundëson studentëve që pagesat e studimeve të kryhen edhe përmes këstëve mujore, apo përmes kreditimit bankar.

Përmes qasjes online në sistemin e-student, secili student do të ketë mundësi që të ketë qasje në  pasqyrën financiare personale rreth pagesave të veta të studimeve, për çdo informatë shtesë ju mund të kontaktoni edhe zyrën e financave në email adresën zyrtare ismajl.gashi@kolegjidardania.com

Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ