Salla e Video Konferencës

  • Salla e video konferencës

Salla e Video Konferencës

Kolegji DARDANIA ka mundësuar që ligjeratat dhe takimet/konsultimet e studentëve me profesorët e tyre të shkallës së tretë të studimeve t'i ndjekin edhe përmes videokonferencës

Studentëve të vet të cilët studiojnë në ciklin e tretë të studimeve PhD, Kolegji DARDANIA u ka mundësuar që ligjeratat dhe takimet/konsultimet që ata i kanë me profesorët e tyre në këtë program t'i ndjekin edhe përmes videokonferencës e cila është kompletuar e gjitha me pajisjet më moderne të teknologjisë së fundit.