Kabineti i Psikologjisë

  • Kabineti i Psikologjisë

Kabineti i Psikologjisë

Në kuadër të Kolegjit DARDANIA funksionon edhe Kabineti i Psikologjisë.

Në kuadër të Kolegjit DARDANIA funksionon edhe Kabineti i Psikologjisë.
Ky kabinet është i dedikuar për studentët e programit të psikologjisë si të nivelit Bachelor ashtu edhe për studentët e nivelit Master.
Është një ndër kabinetet më të sofistikuara dhe më të pajisura në vend, sa i përket fushës psikologjike.
Përmes këtij kabineti studentëve të psikologjisë ju mundësohet që me ndihmen e profesorëve si dhe asistentëve të lëndëve, atë që e mësojnë në teori t'ju demonstrohet edhe në praktikë përmes metodave dhe procedurave.
Vlen të permendet se kabineti i psikologjisë është i pajisur edhe me testet për matjen e intelegjencës siç janë: WISC-u, UNIT- i, pastaj testet projektive siç janë :TAT,  proceduarat e Rorshahut, testet për matjen e ngarkesës emocionale: BENDER-i etj.