Ateleu i Arkitekturës

  • Ateleu i arkitekturës

Ateleu i Arkitekturës

I ndodhur në katin më të lartë të ndërtesës atelieja ofron pamje frymëzuese të qendrës historike të Prishtinës me qasje në tarracë fqinje.

Atelieja e arkitekturës u ofron studentëve në Departamentet e Arkitekturës një hapësirë të madhe për përgatitjen e projekteve të tyre të dezenit arkitekturor dhe urban si dhe për vlerësimin e tyre.
I ndodhur në katin më të lartë të ndërtesës atelieja ofron pamje frymëzuese të qendrës historike të Prishtinës me qasje në tarracë fqinje.
Kjo hapësirë është e rezervuar vetëm për shfrytëzim nga studentët e arkitekturës dhe është në dispozicion për vizatim dhe krijimin e maketeve nga orët e hershme të mëngjesit deri natën vonë.