Zyra e Karierës

Në kuadër të Kolegjit Dardania funksionon Zyra e karrierës si sektor i veqantë i qendrës së shërbimeve të studentëve të Kolegjit. Zyra e karrierës funksionon ngushtë me zyrën për qështje studentore.

Lexo më shumë
Zyra për Çështje Studentore

Zyra për Çështje Studentore kryen shërbime të ndryshme për studentët ekzistues si dhe aplikantët të cilët janë të interesuar të bëhen pjesë e Kolegjit “Dardania”.

Lexo më shumë
Financat

Kolegji Dardania, gjatë çdo viti akademik ofron bursa sociale si dhe bursa për studentë të shkëlqyeshëm.

Lexo më shumë
Infrastruktura Fizike

Kolegji DARDANIA e zhvillon veprimtarinë e tij arsimore dhe hulumtuese në objektet me kushte më moderne të mësimdhënies, në qendër të Prishtinës.

Lexo më shumë
Biblioteka

Kolegji DARDANIA posedon bibliotekën fizike e cila përfshinë katin e 3 dhe katin e 4 të Kolegjit.

Lexo më shumë
Salla e leximit

Kjo sallë moderne e leximit, studentët kanë mundësi që të shfrytëzojnë edhe tavolina e punës të cilat janë shumë të përshtatshme për punë në grupe ose për ushtrime në mes studentëve.

Lexo më shumë
Salla e Video Konferencës

Kolegji DARDANIA ka mundësuar që ligjeratat dhe takimet/konsultimet e studentëve me profesorët e tyre të shkallës së tretë të studimeve t'i ndjekin edhe përmes videokonferencës

Lexo më shumë
Kabineti i Informatikës

Teknika dhe teknologjia tanimë janë shumë të avancuara dhe njëkohësisht dita ditës po tregojnë progres të dukshëm.

Lexo më shumë
Kabineti i Psikologjisë

Në kuadër të Kolegjit DARDANIA funksionon edhe Kabineti i Psikologjisë.

Lexo më shumë
Ateleu i Arkitekturës

I ndodhur në katin më të lartë të ndërtesës atelieja ofron pamje frymëzuese të qendrës historike të Prishtinës me qasje në tarracë fqinje.

Lexo më shumë
Bufe

Përveç cilësisë dhe mësimdhënies së avancuar Kolegji DARDANIA studentëve të vet u ofron edhe ambiente relaksimi e një ndër to është edhe bufeja

Lexo më shumë
Konkurse

Konkurs per Student të ri

Lexo më shumë