Jurist ndërkombëtar

Në kuadër të Drejtës ekonomike - tregtare, të Financave dhe të drejtës financiare e lëndëve tjera të kësaj lëmie, studentët njoftohen për bazat juridike të shoqatave ekonomike, të të gjithë subjekteve shërbyes (bankat, shoqëritë siguruese etj.), me bazat juridike të finacave, si dhe me kategoritë themelore dhe institucionet që kanë të bëjnë me funksionimin e shtetit dhe të drejtës në një anë dhe ekonomisë në anën tjetër në shtetin e Kosovës.