Activities

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT

 Ju njoftojmë se më  19.12.2018  në ora 18:00 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidatja:

 Valentina Beka me temën: Rëndësia e raporteve financiare në vendim-marrje në kuadër të afarizmit të NVM-ve.

 Ju njoftojmë se më 19.12.2018  në ora 18:30 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidatja:

Luljetë Matoshi me temën: Zbatimi i konceptit të marketingut ne funksion te permbushjes se kerkesave te konsumatoreve.

 

Me Respekt:

Administrata

17.12.2018