Activities

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT

Ju njoftojmë se më 10.10.2018  në ora 17:00 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidati:

 Mirsad Kuteli me temën: Procesi i integrimit të Republikës së Kosovës në unionin evropian (2008-2014) .

Gjithashtu, Ju njoftojmë se më 11.10.2018  në ora 15:00 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidatja:

 Nexhmije Balaj me temën: Faktorët e rritjës së investimeve të huaja direkte në Kosovë.

Ndërsa në ora 15:30, në po të njejtën datë, në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidatja:

 Fitore Zeqiri me temën: Distribuimi i mallit, shitja e produketeve dhe promovimi i shtjes .