2013

Lajmërim për pano

08.05.2013 - 17.05.2013 - 08:00-20:00

Lajmërohen të gjithë absolventët e Kolegjit “DARDANIA” se duke filluar nga data 08.05.2013 deri më 17.05.2013 prej orës 08:00-20:00, duhet të...