Emailat e studentëve

  • alumni@kolegjidardania.com

Emailat e studentëve

Emailat e studentëve – alumni

Kolegji Dardania do të vazhdojë të mbaj kontaktin me studentët e diplomuar (alumni) përmes email adresave zyrtare emri.mbiemri@kolegjidardania.com

Për të hapur adresën tuaj, ju lutem shkarkoni këtë formular dhe pasi që ta plotësoni e dërgoni në email adresën alumni@kolegjidardania.com, dhe pas verifikimit të të dhënave të juaja nga ana e administratës, do të gjenerohet username dhe pasëordi juaj emri.mbiemri@kolegjidardania.com.

Formulari per download

Pas verifikimit të të dhënave username dhe pasëordi i emailës zyrtare të alumnit do të ju dërgohet në email adresën primare të cilën e keni shënuar gjatë plotësimit të formularit të apkimit (si më lartë)

Përmes kësaj email adrese ju do të njoftoheni për të gjitha aktivitetet, të arriturat dhe risitë në Kolegjin Dardania, do të ftoheni për eventet e ndryshme që do të organizohen nga rrjeti i Alumnit, do të ftoheni në konferenca, seminare, trajnime të ndryshme të organizuara nga Kolegji Dardania etj.