Alumni Kariera

 • Të diplomuarit në Kolegjin Dardania

 • Elemedina Bushi -

  Elemedina Bushi është studente e diplomuar  në Bachelor në programin Psiklogji Aplikative dhe studime Menaxheriale, gjenerata  2013/2014 tani është në vazhdim të studimeve Master në programin  Psikologji Organizative,  gjenerata 2016/2017 në Kolegjin Dardania. Aktualisht është e  punësuar në Kolegjin Dardania.

 • Merita Mehija - Ministria e Pushtetit Lokal.

  Merita Mehija është studente e diplomuar në  Bachelor në programin  Ekonomik, gjenerata  2004/2005, po ashtu e diplomuar në master në programin Administrim Biznesi, gjenerata 2009/2010. Tani punon në Ministrinë e Pushtetit Lokal.

 • Albulena Mehija - Reifesien Bank

   Albulena Mehija është  Studente e Diplomuar në bachelor nëprogramin  Ekonomik , Banka dhe Financa, gjenerata 2005/2006. Gjithashtu e diplomuar në Master në porgramin Banka,Financa dhe Kontabilitet 2011/2012. Tani është e punësuar në RFB.

 • Gëzim Budeci - SOS Fshati i fëmijëve – Punëtore sociale.

  Gëzim Budeci  është student i diplomuar në Bachelor në programin Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale, gjenerata  2011/2012. Tani është  në vazhdim të studimeve Master në programin Psikologji Organizative, gjenerata 2016/2017. Tani është i punësuar në  Meridian express.