Aktivitetet

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

Aktivitetet

Kolegji DARDANIA do të ndajë bursa për fituesit në garën për esenë më të mirë

Fituesi i cmimit te pare do te perfitoje burse 100%, vendi i dyte do te perfitoje 50%, dhe vendi i trete do te perfitoje 30%. Më poshtë gjeni përshkrimin dhe kriteret të cilat duhet të respektohën.

Bursë...

Një grup i studentëve të Kolegjit DARDANIA vizituan Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës.

Sot me 07.07.2015 studentë të Kolegjit DARDANIA vizituan Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës.

Studentët u mirëpriten nga sekretari i përgjithshëm z. Kreshnik Gashi, ku u informuan...

Disa nga studentët e Kolegjit DARDANIA vizituan fabrikën e ujit MIROS.

Kolegji DARDANIA ende vazhdon me aktivitetin i cili për qëllim kryesor ka dërgimin e studentëve për vizitë në institucione të cilat i përkasin natyrës së fushës së studimit të tyre. Në kuadër të...

Një grup i studentëve të Kolegjit DARDANIA vizituan Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

Një grup i studentëve të Kolegjit DARDANIA vizituan Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Studentët tanë gjatë vizitës së sotme patën rastin të takohen me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese...

Jeta studentore ne Kolegjin DARDANIA permes nje video-klipi unik

Stafi menaxhues, stafi akademik, dhe studentët realizuan nj ë video-klip p ë rmes s ë cilit pasqyrohet jeta studentore n ë Kolegjin DARDANIA. Kjo jet ë studentore shihet p ë rmes perspektiv ë s s ë student ë ve...