Aktivitetet

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

Vizitua në Qendrën Mediko Psiko-Terapike “Labyrinth”

-

Disa studentë të programeve “Psikologji Aplikative” dhe “Perkujdesje dhe Mirëqenie Sociale” sot vizituan Qendrën Mediko Psiko-Terapike “Labyrinth”, ku u informuan rreth veprimtarisë që kjo qendër e ushtron.

Gjithashtu, në kuadër të kësaj vizite, studentët shprehën interesimin që të kryejnë punën praktike në këtë organizatë si pjesë e studimeve të tyre Bachelor.

Studentët e interesuar të cilët dëshirojnë të bëjnë punë praktike në qendrën “Labyrinth”, mund të shkruajnë në e-mail adresën: info@kolegjidardania.com