Aktivitetet

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

Studio në Kolegji DARDANIA me programe unike dhe në mesin e studentëve Elitar

Kolegji DARDANIA ofron këto fakulltete:

Ekonomik, Juridik, Shkenca Politike, Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale, Psikologji, Gjuhë Angleze

 Qmimi: 600€ viti (50€ kësti mujor)

Studio në Kolegjin DARDANIA me programe unike dhe në mesin e studentëve elitar.