Aktivitetet

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

Studentët e Kolegjit Dardania fillojnë punën praktike në SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë

Studentët e përzgjedhur të vitit të tretë në programin “Psikologji Apikative dhe Studime Menaxheriale” kanë filluar mbajtjen e punës praktike në SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Puna praktike studentëve do t’ju ndihmoj në aplikimin e njohurive të fituara gjatë tre viteve të studimeve dhe do t'ju mundësoj në fitimin e shkathtësive të reja.

Kolegji Dardania ju uron suksese!