Aktivitetet

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT

Ju njoftojmë se më 22.06.2018  në ora 13:00 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidatja:

 -  Valentina Beshiri me temën:  Bota tragjike e Marlloit

Ju njoftojmë se më 22.06.2018  në ora 17:00 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidatja:

 -  Vjollca Blakaj me temën: “Ndikimi i remintencave në rritjen e konsumit dhe te investimeve ekonomike

 Me respekt:

 Administrata

18.06.2018