Aktivitetet

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT

 Ju njoftojmë se më 16.04.2018  në ora 16:00 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidatja:

 

-   Arta Krasniqi me temën: Etika në Funksionimin e Administratës në Çerdhet e Prishtinës.


-         Xhevat Imeri me temën: Kontrata për sigurimin e pasurisë dhe jetës.


 -         Merita Ajeti-Zylfiu me temën: Patenta, Licenca dhe Know How në tero dhe në Praktikë.

 

  Ju njoftojmë se më 16.04.2018  në ora 16:30 në amfiteatrin nr.13 të Kolegjit Dardania, do të bëhet mbrojtja publike e temës së masterit nga kandidati:

 

 Me Respekt, 

Administrata

07.04.2018