Aktivitetet

Informohu rreth aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Kolegji DARDANIA

Ligjerat nga Arban Abrashi

-

Sot mirëpritëm për një diskutim me studentët kandidatin për kryetar të Prishtinës, z.Arban Abrashi.

Temat kryesore mbi të cilat u zhvillua diskutimi ishin: Fondi i punësimit për të rinjtë; plani për rregullimin urbanistik të Prishtinës me theks të veçantë për hapësirat rekreative.