Për Ne

MIRË SE VINI NË KOLEGJIN “DARDANIA”

Lexo më shumë
Misioni dhe Vizioni

Kolegji “Dardania” ofron programe studimore të kualitetit të lartë për studime të ciklit të parë dhe të dytë që...

Lexo më shumë
Stafi Menagjerial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Lexo më shumë
Historiati

Kolegji Dardania, i licencuar nga ana e Ministrisë për Arsim, Shkencë dhe Teknologji të Kosovës sipas Çertifikatës...

Lexo më shumë
Të arriturat dhe qëllimet

-

Lexo më shumë
Politikat për zhvillim të stafit akademik

-

Lexo më shumë
Vleresimi i Studenteve

Studentët e Kolegjit Dardania gjatë gjithë kohës së studimeve janë nën “vëzhgimin” vlerësues. Kështu që, pos...

Lexo më shumë
Projektet

Lorem Ipsum

Lexo më shumë
Projektet Tempus

Kolegji Universitar “DARDANIA” ,krahas ekzistueseve ,ka begatuar programet e veta edhe me Programin e Studimeve të...

Lexo më shumë
Marrëveshje Bashkëpunimi

Universiteti Dardania dhe Universiteti i Prishtinës në Marrëveshjen e Bashkëpunimit të datës 20.02.2006 janë pajtuar...

Lexo më shumë
Hulumtimet

Instituti për Studime Bashkëkohore i cili funksionon në kuadër të Kolegjit DARDANIA në vazhdimësi ka organizuar dhe në...

Lexo më shumë
Zyra e Karrierës

Në kuadër të Kolegjit DARDANIA funksionon Zyra e karrierës, si sektor i veçantë i qendrës së shërbimeve të studentëve...

Lexo më shumë
Zyra për qështje studentore

Zyra për Çështje Studentore kryen shërbime të ndryshme për studentët ekzistues si dhe aplikantët të cilët janë të...

Lexo më shumë
Bibloteka

Kolegji Dardania posedon bibliotekën fizike e cila përfshinë katin e 3 dhe katin e 4 të Kolegjit. Kjo bibliotekë është...

Lexo më shumë
Kabineti i Informatikes

Teknika dhe teknologjia tanimë janë shumë të avancuara dhe njëkohësisht dita e ditës po tregojnë progres të dukshëm....

Lexo më shumë
Salla e leximit

Duke e parë interesimin e vazhdueshëm të studentëve për shfrytëzimin e ambienteve të Kolegji Dardania, përkatësisht të...

Lexo më shumë
Opinionet e studentëve

Njoftohuni rreth opinioneve të studentëve reth Kolegjit DARDANIA

Lexo më shumë