Për një Studim dhe Diplomë që ka Vlerë

Aktivitetet e Fundit

17.04.2015

Lexo më shumë...

Maturantët e shkollave të mesme ne Prishtinë vizituan Kolegjin Universitar DARDANIA
08.04.2015

Lexo më shumë...

Kolegji Universitar DARDANIA - Fakulteti Juridik dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi
10.03.2015

Lexo më shumë...

Ligjeratë nga delegacioni i Këshillit Shtetëror i Republikës së Francës i përbërë nga Znj. Maryvonne de Saint Pulgent (Kryetare e Seksionit të Raportimit dhe Studimit)
27.02.2015

Lexo më shumë...

Studentët e Kolegjit Dardania përfaqësuan institucionin në Modelin e Bashkimit Evropian (MEU) në qytetin e Vjenës