Për një Studim dhe Diplomë që ka Vlerë

Aktivitetet e Fundit

28.04.2015

Lexo më shumë...

Këshilli Amerikan në Prishtinë mbajti një prezantim para studentëve të Kolegjit Universitar DARDANIA lidhur me programin e KAEF-it
17.04.2015

Lexo më shumë...

Maturantët e shkollave të mesme ne Prishtinë vizituan Kolegjin Universitar DARDANIA
08.04.2015

Lexo më shumë...

Kolegji Universitar DARDANIA - Fakulteti Juridik dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi
10.03.2015

Lexo më shumë...

Ligjeratë nga delegacioni i Këshillit Shtetëror i Republikës së Francës i përbërë nga Znj. Maryvonne de Saint Pulgent (Kryetare e Seksionit të Raportimit dhe Studimit)