Për një Studim dhe Diplomë që ka Vlerë

Aktivitetet e Fundit

25.06.2018

Lexo më shumë...

HAPET KONKURSI PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË RINJ!
21.06.2018

Lexo më shumë...

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT
08.06.2018

Lexo më shumë...

Grupi i parë i studentëve përfunduan me sukses punën praktike në "Labyrinth"
08.05.2018

Lexo më shumë...

Vizita e maturantëve nga Komuna e Gjilanit