Për një Studim dhe Diplomë që ka Vlerë

Aktivitetet e Fundit

18.12.2018

Lexo më shumë...

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT
08.10.2018

Lexo më shumë...

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT
27.08.2018

Lexo më shumë...

Prof. Bilall Lutfiu prezanton punimin shkencor në Albena të Bullgarisë
25.06.2018

Lexo më shumë...

HAPET KONKURSI PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË RINJ!