Për një Studim dhe Diplomë që ka Vlerë

Aktivitetet e Fundit

27.08.2018

Lexo më shumë...

Prof. Bilall Lutfiu prezanton punimin shkencor në Albena të Bullgarisë
25.06.2018

Lexo më shumë...

HAPET KONKURSI PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË RINJ!
21.06.2018

Lexo më shumë...

NJOFTIM PËR MBROJTJE TË TEMËS SË MASTERIT
08.06.2018

Lexo më shumë...

Grupi i parë i studentëve përfunduan me sukses punën praktike në "Labyrinth"